Mykoplazmoza

Mykoplazmoza jest jedną z najczęściej diagnozowanych chorób układu oddechowego u drobiu jest mykoplazmoza.

Rozróżniane jest 5 typów mykoplazm:
Mycoplasma gallisepticum – u kur, indyków, pawi i bażantów. Najbardziej narażone na nią są ptaki w wieku 6-10 tyg. i wystepuje w postaci zatokowej lub mieszanej.
M. synoviae – u kur i indyków, wywołuje głównie zakażenia stawów u ptaków od 2-20 tygodnia życia.
M. meleagridis – u indykow i pawi, powoduje stany zapalne worków powietrznych. Najwrażliwsze są ptaki w wieku 3-4 miesiące, chociaż atakuje tez i starsze osobniki.
M. anatis i M. anseris – u kaczek i gęsi i powodują objawy chorobowe układu oddechowego.
Objawy zakażenia sa już widoczne u ptaków w 3 tyg życia. Powodują znaczne straty w stadach reprodukcyjnych i towarowych kur oraz brojlerów kurzych i indyka. Zakażenie najczęściej nastepuje poprzez układ oddechowy, mykoplazmy wnikają do płuc i wywołują stan zapalny skąd za pośrednictwem układu krwionośnego rozprzestrzeniają się po całym organizmie ptaków. Często mykoplazmy przenoszą się droga pionową na potomstwo i pisklęta już po wylęgu są już zarażone przez nioski, gdyż mykoplazmy znajdują się także w żółtkach jaj. Jeśli raz już wystąpi w stadzie , zwykle utrzymuje się przez dłuższy czas, powodując znaczne straty w produkcji.
Bardzo częstym zjawiskiem jest uwikłanie mykoplazmozy z innymi zarazkami np. Escherichia coli, Haemophilus paragallinarium lub wirusami atakującymi układ oddechowy, a u indyków może być zakażenie wirusem zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy (TRT).
Stosowanie szczepień ochronnych w znacznym stopniu ogranicza występowanie zakażeń.