Choroba zielonych mięśni

Choroba zielonych mięśni to martwica mięśnia piersiowego mniejszego oraz wynaczyniona i zmetabolizowana krew, które sa widoczne jako zielone nacieki na mięśniach.

Najczęściej obserwowana jest w rzeźniach podczas rozbioru tuszek brojlerów kurzych i indyczych – szczególnie problem nasila się u mieszańców szybkorosnących. Choroba zielonych mięśni jest kontrolowana przez liczne geny i dziedziczna, a szybkie tempo wzrostu brojlerów sprzyja zwiększeniu częstotliwości jej występowania. Najczęściej jest obserwowana u starszych ptaków, ale zaobserwowano je również u młodych brojlerów w wieku 5-6 tygodni. U indyków często daje ona obraz przypominający martwicę, zgorzel. Chorobę zielonych mięśni można już zauważyć przyżyciowo – widoczne zapadanie mięśni piersiowych w określonych obszarach. Przeprowadzone badania nie wykazały zależności wystąpienia choroby z żywieniem ptaków. Aby zminimalizować prawdopodobieństwo wystąpienia tej choroby należy przestrzegać zasad hodowli, unikać zbyt intensywnego odchowu, błędów środowiskowych (nieodpowiednia temperatura, wilgotność, zły program świetlny, zła wentylacja powodująca wzrost poziomu stężenia gazów w odchowalniach oraz zbyt duża obsada będąca powodem stresów i pogorszenia mikroklimatu w budynku).