Aspergiloza

Aspergiloza wywoływana jest grzybami z rodzaju Aspergillus sp., które są bardzo rozpowszechnione w przyrodzie.

Do zakażenia dochodzi na skutek obecności grzybów w paszy, ściółce, kurzu. Dodatkowo zakażeniom sprzyjają złe warunki zoohigieniczne (zapylenie, wilgotność, słaba wentylacja) i błędy żywieniowe, głównie niedobór witaminy A. Do zakażenia dochodzi przez układ oddechowy, rzadziej przez pokarmowy. Najbardziej narażone na Aspergilozę są młode ptaki, gdyż u nich przebieg jest ostry. Ptaki wykazują objawy biegunki, duszności, zapalenia spojówek i porażenia mięśni (głównie skręt szyi). Ptaki gromadzą sie wokół źródeł ciepła i przyjmują charakterystyczną pozycję: stoją z wyciągniętą do góry szyją z otwartym dziobem i zamkniętymi oczami. Rozpoznanie zazwyczaj nie sprawia trudności. W leczeniu należy stosować preparaty z siarczanem miedzi lub jodkiem potasu przez co najmniej 5 dni. Dodatkowo należy poprawić warunki zoohigieniczne oraz podawać witaminę A. Można stosować antybiotyki przeciwgrzybiczne z wodą do picie np. Enikonazol.